KADINSHOP ÜYELİK SÖZLEŞMESİTARAFLAR
(1) Merkez Ofisi Halkalı Merkez Mahallesi, Abay Caddesi, No:26, Küçükçekmece, İstanbul adresinde bulunan Bakın Kozmetik Anonim Şirketi (“Kadınshop”);

(2) www.kadinshop.com.tr adresindeki internet sitesi’ne üye olan internet kullanıcısı (“Üye”).
KONU
İşbu Sözleşme’nin konusu Bakın Kozmetik A.Ş.’nin sahip olduğu www.kadinshop.com.tr adresindeki Kadınshop Web Sitesinin genel kullanım şartları, site kuralları ve tarafların yasal sorumluluklarının belirlenmesidir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Üye, www.kadinshop.com.tr adresinde ki Kadınshop Web Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Kadınshop’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Üye, Kadınshop Web Sitesi kapsamında sağlanan hizmetlerden faydalanırken ve bunlara ilişkin işlemleri yerine getirirken, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, Kadınshop tarafından belirlenen kurallara ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edeceğini, tüm şart ve üyelik kurallarını anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Üye, kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin (Ad, soyad, telefon numarası, elektronik posta, adres vs.) doğru, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu, kişisel verilerinde değişiklik olması halinde gerekli güncellemeleri yapacağını aksi durumlarda Kadınshop’un sorumlu olmayacağını ve Kadınshop Web Sitesi üzerinden paylaştığı tüm bilgilerin Kadınshop tarafından yasalara uygun olarak işlenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üye, Kadınshop tarafından Kadınshop Web Sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Kadınshop Web Sitesine erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan sitenin Internet adresi gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul eder.

5. Üye, kampanya, indirim vb. konularda bilgilendirme amacı ile kendisine telefon, SMS, e-mail vb. kanallardan erişilmesini ve ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul eder. [Üye, Kadınshop tarafından kendisine erişilmesini ve ticari elektronik ileti gönderilmesini istemiyorsa +90 212 222 5001 numaralı Kadınshop iletişim hattını arayıp bildirimde bulunabilir veya kendisine gönderilen elektronik postaya “İPTAL” yazarak yanıt verebilir. Üye tarafından yapılan “İPTAL” bildirinin ardından 3 (üç) iş günü içerisinde üyeye elektronik ileti gönderimi durdurulur.

6. Kadınshop, Üye tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgilerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgilerin güvenli, ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Üye tarafından sağlanan bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkabilecek tüm zararlardan Üye sorumludur.

7. işbu Üyelik Sözleşmesinde belirtilen hükümler doğrultusunda Üye kişisel verilerinin toplanabilir, işlenebilir ve kendisiyle iletişime geçilebilmek amacıyla kullanılabilir olduğunu kabul eder.

8. Üye Kadınshop Web Sitesinden faydalanmak amacıyla kullandığı kullanıcı ismi ve şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlarda tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Üye, Kadınshop Web Sitesi kullanımı sırasında gerçekleştirdiği işlemlerden, kullanmış olduğu söz, ifade ve içeriklerden doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsen kendisine ait olduğunu, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Kadınshop Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak şahsen kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Kadınshop’un sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

11. Üye, önceden bildirilmeden Kadınshop Web Sitesi çalışma koşullarının değiştirilebileceğini, site kullanımının durdurulabileceğini, üyeliğinin iptal edilebileceğini kabul eder. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, indirim, kupon kodu vb. avantajların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Kadınshop hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Kadınshop Web Sitesinin tasarımı, metin, görsel, html kodu ve diğer kodlamalar da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları Kadınshop’a aittir ve/veya Kadınshop tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.

Üye, hiç bir koşul ve şartta Kadınshop’a ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini Kadınshop’un yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz. Üye, Kadınshop’a ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.

Aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Kadınshop’un karşı karşıya kaldığı tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

MÜCBİR SEBEPLER
Tarafların kontrolü dışında kanunlar, yönetmelikler, direktifler uyarınca ve yetkili merciler tarafından alınan kararlar ve yangın, sel, deprem, toprak kayması, salgın hastalık, savaş, yaygın şiddet eylemlerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelmesi sebebi ile Kadınshop işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Üye bu durumda Kadınshop’tan herhangi bir talepte bulunamaz.

DEĞİŞİKLİKLER
İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm değişiklikler Kadınshop’un takdirine bağlıdır ve tek taraflı Kadınshop Web Sitesi’nde ilan edilmek üzere yapılacaktır.

YETKİ
İşbu Üyelik Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlar doğrultusunda yorumlanacaktır. İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri bu Sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümlenmesinde yetkilidir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR