MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ(1) Merkez Ofisi Halkalı Merkez Mahallesi, Abay Caddesi, No:26, Küçükçekmece, İstanbul adresinde bulunan Bakın Kozmetik Anonim Şirketi ("Kadınshop");

Satıcı Telefon: Satıcı Fax: Satıcı Ürün İade adresi:

(2) www.kadinshop.com.tr adresindeki internet sitesinden alışveriş yapan internet kullanıcısı ("Alıcı").

Alıcı Telefon: Alıcı Adres: Alıcı E-posta:

KONU
İşbu Sözleşme'nin konusu Bakın Kozmetik A.Ş.'nin sahip olduğu www.kadinshop.com.tr adresindeki Kadınshop Web Sitesi üzerinden sipariş edilen aşağıda detayları belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

ÜRÜN
Alıcı'nın şipariş ettiği ürün detayları aşağıdaki gibidir.

Sipariş İşlem ve Gönderim Ücretleri
Ödeme Şekli Teslimat Adresi Teslim Edilecek Kişi Fatura Adresi Teslimat Prosedürü.

Ürün Satıcı'nın anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren [ ] gündür.

Kargo şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerinde hata veya eksiklik nedeniyle değişiklik yapıldığında ve doğal afetler v.b. gibi öngörülemeyen durumlarda belirtilen gün süresinde gecikme olabilir. Bu gecikmelerden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcı'nın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden Satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler Alıcı'ya ulaşmadıysa teslimat problemleri [email protected] e-mail adresine bildirilmelidir.

Eğer Alıcı'nın paketi zarar görmüş ise paket teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer kargo şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız ve eksiksiz teslim olup olmadığı kontrol edilmeli, eğer eksik veya hasarlı ürün tespit edilirse Alıcı kargo görevlisine tutanak tutturmalıdır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra kargo şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, Alıcı durumu tutanağın kendisinde kalan kopyasıyla birlikte en en kısa zamanda Satıcı'ya yazılı olarak bildirmelidir.

CAYMA HAKKI
Alıcı, Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (On dört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (On dört) günlük süre içinde Alıcı'nın, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirim yapması gerekmektedir.

Cayma hakkı talebinin bildirilmesinden itibaren 7 (yedi) günlük süre içerisinde iadesi yapılacak ürün/ürünlerin; kutusu, ambalajı, varsa aksesuarları ve faturası ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı'ya iade edilmesi gerekmektedir. Satıcı'ya cayma hakkı talebinin ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde ürün bedeli Alıcı'ya iade edilir.

Cayma hakkının kullanılması halinde Alıcı, Satıcı'nın anlaşmalı olduğu [ ] kargo firması yoluyla cayma hakkı bildiriminin Satıcı'ya ulaşmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde malı Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Aksi halde, cayma hakkı talebi geçersiz sayılacaktır.

Satıcıya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcı'ya nakit para ile ödeme yapamaz. Satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğunda alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, "Cayma Hakkının İstisnaları" başlıklı madde 15 uyarınca, aşağıdaki hallerde Alıcı cayma hakkını kullanamaz.

Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda, Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların tesliminde, Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların ürünlerde, Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallarda, Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1.Alıcı, satışa konu Ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, iade koşulları, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

4.2.Alıcı, sağladığı kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Satıcı'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.Satıcı, Alıcı tarafından ödemesi yapılmış Ürün'ün satışının imkansızlaşması durumunda sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı'ya bildirir ve stoklarında bulunması halinde Alıcı'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.4.Alıcı, Ürünün teslimatı için işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı'nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5.Alıcı, Ürünün kendisi veya gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, [Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Satıcı'ya ait olacak şekilde Satıcı'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6.Alıcı, kampanya, promosyon, indirim, teklif vb. konularda bilgilendirme amacı ile kendisine E-mail, telefon, SMS, vb. kanallardan erişilmesini ve ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul eder. [Üye, Kadınshop tarafından kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesini istemiyorsa [email protected] adresine "İPTAL" başlıklı bir mail göndermelidir. Üye tarafından gönderilen "İPTAL" mailinin Kadınshop'a ulaşmasını müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde Üyeye elektronik ileti gönderimi durdurulur.]

4.7.Alıcı, Satıcı'ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen Alıcı'yı bağlayacaktır.

4.8.Alıcı, Satıcı'ya ait internet sitesini hiçbir şekilde genel ahlaka aykırı, kamu düzenini bozucu, başkalarını rahatsız edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Alıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs vb.) işlemlerde bulunamaz.

4.9.Satıcı, Alıcı'nın kişisel verilerinin korunması, gizliliğin sürdürülmesi ve üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermekle birlikte kusuru bulunmaksızın veriler ifşa edilip üçüncü kişilerin eline geçebilir, bu nedenle verilerin güvenliği için Kadınshop garanti vermemektedir.

4.10.İşbu Sözleşme hükümlerini ihlal eden Alıcı, ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Alıcı, hiç bir koşul ve şartta Satıcı'ya ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini Satıcı'nın yazılı onayı olmadan herhangi bir sebeple, referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz. Alıcı, Satıcı'ya ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.

Aksi takdirde, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Satıcı'nın karşı karşıya kaldığı tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

DEVİR
Alıcı, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

GİZLİLİK
Alıcı, Satıcı'nın faaliyetlerine, iş bu Sözleşmenin maddelerine ilişkin edinmiş olduğu tüm bilgileri gizli tutacak ve Türk kanunlarının zorunlu hükümleri uyarınca gerekli görülen durumlar haricinde, Kadınshop'un ön yazılı onayını almadan sözü geçen bilgileri ifşa etmeyecektir ve kesinlikle kullanmayacaktır. Bu gizlilik yükümlülüğü bu Sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesi veya sona ermesi halinde de geçerli olmaya devam edecektir. Alıcı işbu gizlilik yükümlülüğüne uymaması halinde Satıcı'nın uğrayacağı zararları tazmin edecektir.

DEĞİŞİKLİKLER
İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm değişiklikler Kadınshop'un takdirine bağlı ve tek taraflı olarak Kadınshop Web Sitesi'nde ilan edilmek üzere yapılacaktır.

YETKİ
İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlar doğrultusunda yorumlanacaktır. İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri bu Sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümlenmesinde yetkilidir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR